magnify
Home Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yazokulu

Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yazokulu

TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi ve Kuvaterner Araştırma Grubu – KAG işbirliği ile düzenlenen Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yazokulu Türkiye’nin dört bir yanından bilim adamı ve araştırmacıları bir araya getirdi. Jeoloji, jeofizik, coğrafya, biyoloji, ve antropoloji gibi dallarda yüksek lisans ve doktora yapmakta olan katılımcılar beş gün boyunca Kuvaterner dönemine ait farklı konularda bilgi sahibi oldular. Her biri alanında uzman bilim adamlarınca anlatılan derslerde Kuvaterner döneminin tüm yönleri katılımcılara aktarılmaya çalışıldı.

Eğitim programında yer alan konular ve uzmanlar;

Kuvaterner Bilimi; Kapsamı ve Gelişimi – Nizamettin KAZANCI

Kuvaterner Stratigrafisi; İlkeler ve Yöntemler – Ömer Feyzi GÜRER

Kuvaterner Buzullaşmaları – Yayılımı ve Zamanlaması – Mehmet Akif SARIKAYA

Kuvaterner’de Deniz Seviyesi Değişimleri – İlhan KAYAN

Kuvaterner’de Küresel Tektonik – Alper GÜRBÜZ

Kuvaterner Memeli Faunaları ve Türkiye Örnekleri – Gerçek SARAÇ

Neojen’den Kuvaterner’e Güneybatı Avrasya’da Flora ve Vejetasyon Değişimleri – Funda AKGÜN ve Mine Sezgül KAYSERİ-ÖZER

Prehistorya; Tarih Öncesi Arkeolojisi – Harun TAŞKIRAN

Kültürel Jeoloji; Jeoloji’nin İnsanoğlunun Yaşamı Üzerindeki Etkileri – Erhan ALTUNEL

Morfotektonik – Fuat ŞAROĞLU

Volkanizma – Erkan AYDAR

Buzul Süreçleri – Atilla ÇİNER

Akarsu Süreçleri – Uğur DOĞAN

Eoliyen Süreçler – Faruk OCAKOĞLU

Kuvaterner Paleosolleri – Sonay BOYRAZ

Evaporitler – Baki VAROL ve Elif GÜNEN-AKISKA

Göller ve Gölsel Süreçler – Nizamettin KAZANCI

Speleoloji ve Paleoiklim – Serdar BAYARI

Kuvaterner Araştırmalarında Jeofizik Yöntemler – Selma KADIOĞLU

Kuvaterner Birimlerinin Haritalanması – Nizamettin KAZANCI

Radyometrik Tarihlendirme Yöntemleri; 40K/40Ar, 40Ar/39Ar, 14C, U/Th ve Fizyon İz – Ömer Faruk ÇELİK

Dendrokronoloji – Meral AVCI

Kozmojenik Yaşlandırma Yöntemleri; Teori ve Uygulama Alanları – Mehmet Akif SARIKAYA

Paleomagnetik Tarihlendirme – Özlem MAKAROĞLU

oldular. Yaz Okulu programı kapsamında ayrıca yukarıdaki uzmanlarca yazılan ve aynı konuların yer aldığı bir de kitap hazırlandı.

Etkinliğin son gününde Türkiye’nin İlk Jeoparkı olan Kızılcahamam – Çamlıdere Jeoparkına teknik gezi düzenlendi.

Etkinlik ve Teknik geziden fotoğraflar