magnify
Home Hakkında

Hakkında

0Kuvaterner Araştırma Grubu – KAG 2010 yılında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin girişimleri ile kurulmuştur. Grubun esas amacı, yer kürenin Pleyistosen döneminden başlayıp günümüze kadar geçen süredeki jeolojik değişimlerini araştırmak ve yeni araştırmacıları bu konularda çalışmak üzere teşvik etmektir. Bu kapsamda araştırma tekniklerinin öğrencilere tanıtılması ve aktarılması, arazide öğrencilerin gözlem yapabilme, veri toplama ve yorumlama becerisinin arttırılması esas alınmıştır.

Grubun araştırıcıları jeoloji, jeofizik, coğrafya, antropoloji, biyoloji gibi disiplinlerden olabilmektedir.