magnify

KUVATERNER ARAŞTIRMA GRUBU

0Kuvaterner Araştırma Grubu (KAG) 2010 yılında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin girişimleri ile kurulmuştur. Grubun esas amacı, yer kürenin Pleyistosen döneminden başlayıp günümüze kadar geçen süredeki jeolojik değişimlerini araştırmak ve yeni bilgileri insanlığa sunmaktır.