magnify
Home Anket

Anket

  Her bir kategoriden en az 3 en fazla 5 seçenek seçiniz.

  STRATİGRAFİK

  Kuvaterner

  Akdeniz Yalı Taşları, İskenderun (N. Sabri Mülazımoğlu)
  Çukurova kaliş ve kireç kabukları, Adana (N. Sabri Mülazımoğlu)
  Marmara Formasyonu (Nizamettin Kazancı, Ömer Emre, Mustafa Keçer)
  Gelibolu Denizel Kuvaterneri (Faruk Çalapkulu)
  Çatalburun ve Hersek Denizel düzlüğü (Ediz Kırman)
  İznik Gölü plaj kayaları (Nizamettin Kazancı)
  Kleopatra Plajı (Muğla) oolitleri (BakiVarol)
  Çardak (Lapseki-Çanakkale) kum dili (Nizamettin Kazancı)
  Dalyan (Muğla) kum dili (Nizamettin Kazancı)
  Patara kumsal kumulları (Nizamettin Kazancı)
  İnkum (Bartın) kumsal kumulları (Nizamettin Kazancı)
  Kızılkum (Bartn) kumsal kumulları (Nizamettin Kazancı)
  Çolaklı (Manavgat) kumsalı ve plaj kayaları (Nizamettin Kazancı)
  Sorgun (Manavgat) kumsal kumulları (Nizamettin Kazancı)
  Sorgun (Manavgat) titreyen göl (Nizamettin Kazancı)
  Eşen (Muğla) eski toprakları (Sonay Boyraz)
  Konya Kuvaterner Gölü Tortulları (Mustafa Karabıyıkoğlu)
  Eğirdir Plesitosen kolüvyon istifi (Nizamettin Kazancı)
  Muş ovası Karasal Pleistosen istifi – Muş (Fuat Şaroğlu)
  Tutak havzasında (Kuvaterner) sedimanter yapılar Tutak-Ağrı (Fuat Şaroğlu)
  Büyük Menderes grabeni Karasal Pleistosen istifi -Aydın (Yavuz Hakyemez)

  Fanerozoik

  Sinop eski plaj kayaları (BakiVarol)
  Çankırı havzası (Nizamettin Kazancı)
  Beypazarı havzası (BakiVarol)
  Arpaçay (Kars) havzası (BakiVarol)
  Sivas Havzası (BakiVarol)
  Kasaba Formasyonu; Miyosen Molası (Sevim Tuzcu)
  Denizli-Tavas Oligo-Miyosen Molası (Yavuz Hakyemez)
  Silisleşmiş ağaçlar Çankırı Çerkeş Yapraklı (Fuat Şaroğlu)
  Silisleşmiş Ağaçlar, İvrindi Balıkesir (Özcan Dora)
  Çobanpınarı Memeli Fosil Yatağı, Ayaş Ankara (Gerçek Saraç)
  Çalta Memeli Fosil Yatağı, Kızılcahamam Ankara (Şevket Şen, Gerçek Saraç)
  Akkaştepe Memeli Fosil Yatağı, Keskin Kırıkkale (Şevket Şen, Gerçek Saraç, Nizamettin Kazancı)
  Sinap tepe ve Kayıncak tepe Memeli Fosil Yatağı (Şevket Şen, Gerçek Saraç)
  Harami Memeli Fosil Yatağı, Ilgın Konya (Gerçek Saraç, Hans de Bruijn)
  Emirkeye Memeli Fosil Yatağı, Seydişehir Konya (Gerçek Saraç, Şevket Şen)
  Çandır Memeli Fosil Yatağı, Kalecik Ankara (Gerçek Saraç)
  Esendere Karaburun Memeli Fosil yatağı, İzmir (Tanju Kaya)
  Mut Miyosen Havzası, Mut, İçel (Eşref Atabey, Gerçek Saraç, Sami Derman)
  Çameli Neojen Havzası (M.Cihat Alçiçek, Nizamettin Kazancı)
  Acıpayam Neojen Havzası (M.Cihat Alçiçek, Mehmet Özkul)
  Denizli Neojen Havzası (Baki Varol, Hülya Alçiçek, Mehmet Özkul)
  Eşen Neojen havzası (Nizamettin Kazancı, M.Cihat Alçiçek)
  Akarçay (Afyon) Neojen havzası (Nizamettin Kazancı, Özden İleri)
  Manavgat Neojen Havzası (Mustafa Karabıyıkoğlu)
  Köprü (Antalya) Neojen Havzası (Mustafa Karabıyıkoğlu)
  Tuzgölü Tersiyer Havzası (Sami Derman)
  Sivas Tersiyer Havzası (Baki Varol, Özgen Kangal)
  Çankırı-Çorum Tersiyer Havzası (Levent Karadenizli, Gürol seyitoğlu)
  Haymana-Polatlı Havzası (Ercüment Sirel, Yavuz okan)
  Bolu-Bakırlıçanşaköy Nummulit mezarlığı (Jemirko)
  Çayraz formasyonu (Eosen) ve nummulit mezarlğı (Yavuz Okan, Ercüment Sirel)
  Rupeliyen, Şattiyen (Oligosen) Referans Kesiti, Develi Köyü Malatya (Ercüment Sirel)
  Rupeliye (Erken Oligosen) Referans Kesiti, Palu Elazığ (Ercüment Sirel)
  Priaboniyen’in Referans Kesiti, Kovancılar Elazığ (Ercüment Sirel)
  Tanesiyen’in Referans Kesiti, Polatlı Ankara (Ercüment Sirel)
  Daniyen-Selandiyen’in Referans Kesiti, Ankara Çaldağı (Ercüment Sirel)
  Konya-Beyşehir İncebel gediği Paleosen-Eosen kireçtaşları (Jemirko)
  Nallıhan K-T sınırı fosilli kıyı kumtaşları (Nizamettin Kazancı, Gültekin Kavuşan)
  Polatlı K-T geçişi Kartal formasyonu (Sami Derman, Nizamettin Kazancı)
  Haymana Kadıköy Daniyen kati fosfatları (Mahmut Tunç, Baki Varol, Yavuz Okan)
  Kastamonu –Hacet dağı: Üst Kretase Hacet formasyonu kireçtaşları (Jemirko)
  Akveren formasyonu, Kretase-Paleosen kireçtaşları (Jemirko)
  Üst Jura- Alt kretase Toros karbonat platformu (Fuat Şaroğlu)
  İnaltı kireçtaşları-Alt Kretase Pontid karbonat platformu (Jemirko)
  Berdiga Formasyonu ( Üst jura-Alt Kretase Pontid platformu ((Okan Tüysüz)
  Konya- Beyşehir- Üstünler köyü Jura-Kretase kireçtaşları (Jemirko)
  Tufanbeyli otoktonu (Fuat Şaroğlu, Baki Varol, Nizamettin Kazancı)
  Dev Ammonitler, Ankara Kösrelik Köyü (Mükerrem Türkünal)
  Ankara Köserelik-Bağlum Ammonitiko rosso fasiyesi (Baki Varol, Nizamettin Kazancı)
  Üzümlü (Konya) kondanse istifi (Baki Varol,
  Nallıhan Saccakomalı Jura kireçtaşları (Baki Varol, Nizamettin Kazancı)
  Kocaeli Triyası (Sami Derman)
  Batı Karadeniz bölgesi (Bartın – Kastamonu) Karasal Çakraz Formasyonu (Jemirko)
  Fosilli Triyas; Katarası Formasyonu (Baki Varol, Nizamettin Kazancı, Demir Altıner)
  Saimbeyli denizel Karbonifer kireçtaşları (Yavuz Okan, Baki Varol)
  Alt Siluriyen Graptolitli Değirmentaş kesiti Sarız Kayseri (Hüseyin Kozlu, Yılmaz Günay, Valeri Shachanski)
  Karadere Graptolitli Ordovisiyen (Esen Arpat)
  Kabriyen Ordovisiyen Graptolitli Değirmentaş-Helevikdere kesiti, Sarız Kayseri (Hüseyin Kozlu, Yılmaz Günay)
  Bitlis masifi metamorfitlerinin Eosen yaşlı karbonatlı örtü kayaları –Muş (Fuat Şaroğlu)
  Yenice Sinsedimanter bazalt akıntıları (Yemişliçay formasyonu) -Karabük (Fuat Şaroğlu)
  Kretase Amonitleri İnpiri-Makaracılar, Amasra-Bartın (F. Şaroğlu)
  Jura Amonitleri (Himmetpaşa Formasyonu ) Pelit ovası- Cide-Zonguldak (F. Şaroğlu)
  Glokonili kumtaşları (Kretase) Zonguldak (F.Şaroğlu)
  Gebze pudingleri (Trias) -Kocaeli (F.Şaroğlu)
  Beycuma Orbitolinalı kireçtaşları -Zonguldak
  Çaldağ Paleozoik mercanları, Beycuma-Zonguldak
  Karabegan Hippurit yatağı (Üst Kretase) - Palu – Elazığ
  Çerkeş Hippurit yatağı (Üst Kretase) -ÇankırıOlur yaprak şeylleri (Miyosen) -Erzurum
  Yarı graben çökelleri için bir örnek; Söke-Pliyosen havzası; Söke-Aydın
  Çaycuma Kretase amonitleri - Zonguldak
  Tufanbeyli Mizzia’lı kireçtaşları (Toros Permiyen karbonatları kılavuz seviye) -Adana
  Toros platform karbonatları kesiti; Beydağları- Antalya
  Pontidler Mezozoyik platform karbonatları kesiti: Cide-Kastamonu
  Ulus Eosen havzası sinsedimanter yapıları, Karabük
  Mengen-Eosen havzası iri Nümülit ve Diskosiklinleri- Bolu
  Gercüş Formasyonu tip kesiti; Arap platformunda Eosen diskordansı. Gercüş-Batman (F. Şaroğlu)
  Bitlis masifi-Kuskunkıran kesiti, Bitlis (F. Şaroğlu)
  Yenisu Köyü balık fosilleri, Orta Toroslar, Silifke, Mersin (Nurdan İnan)
  Korucuk Köyü yöresi Üst Devoniyen-Alt Karbonifer Brachiopoda ve eşlikçi faunası, Orta Toroslar, Silifke, Mersin (Nurdan İnan)

  Proterozoyik

  İnfra-Kabriyen Emirgazi Fm. Tip kesiti, Oruçlu Köyü Doğu Toroslar (Hüseyin Kozlu, M.Cemal Göncüoğlu)
  Halevik Dere Gondvana Hırnasiyen Buzul Çökelleri, Gaziantep (Hüseyin Kozlu, Jean François Ghienne)
  Derik andezitleri (Anadolu’nun en eski volkanitleri), Perkambriyen, -Mardin (F. Şaroğlu)

  ORTAMSAL

  Fosil Kumullar, Yumurtalık İskenderun Körfezi (N. Sabri Mülazımoğlu)
  Ecemiş Koridoru, (Faruk Çalapkulu)
  Karaman güneyi gömülü vadisi (Sami Derman)
  Denizli Kaklık travertenleri ve Homo erectus buluntusu (Nizamettin Kazancı, Mehmet Özkul, M.Cihat Alçiçek ve Şevket Şen)
  Paşalar Memeli Fosil Yatağı OrtaMiyosen, Mustafakemakpaşa Bursa (Gerçek Saraç)
  Dursunlu Memeli Fosil Yatağı, Dursınlu-Akşehir, Konya (Gerçek Saraç)
  Sinaptepe (Kazan, Ankara) memeli yatağı ve Ankarapithecus (Şevket Şen, Gerçek Saraç)
  Güvem Beşkonaklar, Keseköy Mevkii balık ve yaprak fosilleri (Sevim Yıldırım – Ülkü Özdemir- Gerçek Saraç)
  Afyon-Tınaztepe-Unluk Mevkii:gölsel çökeller ve diyatomit oluşumu (Jemirko)
  Kula İnsan ayak izleri (Fuat Şaroğlu, Ömer Emre, Ahmet Türkecan, Ali Koçyiğit)
  Kızıl Kumtaşlarının Devoniyen Balıkları, Antalya (Eşref Atabey)
  Çankırı Dev memelisi; Baluchatherium (Levent Karadenizli, Şevket Şen, Gerçek Saraç)
  Çal (Denizli) Geç Miyosen toprakları (Sonay Boyraz)
  Mucur (Kırşehir) Geç Miyosen toprak ve kalişleri (Sonay Boyraz, Eşref Atabey)
  Uzunkavak silişleşmiş ağaç fosilleri, Soğuksu Milli Parkı, Kızılcahamam-Ankara (Jemirko)
  Çamlıdere (Ankara) silisleşmiş ağaçları (Eşref Atabey, Gerçek Saraç, Jemirko)
  Çayraz (Haymana, Ankara) Nummülit mezarlığı (Nizamettin Kazancı, Baki varol, Yavuz Okan)
  Orhaniye (Kazan, Ankara) Nummülit mezarlığı (Nizamettin Kazancı, Baki varol, Yavuz Okan)
  Yerköy (Yozgat) yuvarlak Nummulitleri (Ercüment Sirel, Baki Varol, Yavuz Okan)
  Yerköy (Yozgat) Eosen yengeçleri (Yavuz Okan, İzzet Hoşgör)
  Orhaniye (Ankara) erken Eosen memelileri (Arzu Gül, Nizamettin Kazancı)
  Ece koyu ( Saros Körfezi) ideal türbidit istifi (Gerçek Saraç, Nizamettin Kazancı, Baki Varol, Levent Karadenizli)
  Palu (Elazığ) türbidit kanalları (İbrahim Türkmen, Ercan Aksoy)
  Keşan Türbiditleri (Sungu L. Gökçen, Nizametin Kazancı)
  Konya- Beyşehir Gölsel Neojen istifi(Jemirko)
  Bolu-Bakırlıçanşaköy Nummulit mezarlığı (Jemirko)
  Ankara– Çamlıdere –Pelitçik köyü : silisleşmiş ağaç fosilleri (Jemirko)
  Narman havzası Miyosen evaporitleri, Erzurum (F. Şaroğlu)Alaşehir havzası graben çökelleri, Miyo- Pliyosen,Söke kayma-oturma yapıları (Pliyosen) -Aydın

  VOLKANİK, METAMORFİK ve TORTUL PETROLOJİ, DOKULAR VE YAPILAR, OLAYLAR VE PROVENSLER

  Nemrut Yanardağı Kalderası, Bitlis (Yılmaz Günel, Fuat Şaroğlu, Ahmet Türkecan)
  Bazalt Gölü, Gelibolu Yarımadası (Muzaffer Siyako)
  Acıgöl ve Kalecitepe Maarı, (Ahmet Türkecan)
  Nevşehir –Ürgüp Kavak ignimbiriti (Jemirko)
  Ankara- Kızılcahamam Güvem Sutun bazaltları (Jemirko)
  Bartın Bazalt sütunları (Jemirko)
  Aygör Maarı ve Gölü, Süphan Dağı eteği Van Gölü Kuzeyi (Ahmet Türkecan)
  Çora Maarı, Kayseri İncesu (Ahmet Türkecan)
  Gölcük Maarı, Isparta (Ahmet Türkecan – Faruk Çalapkulu)
  Göllü Dağı Volkanik kompleksi, Kayırlı mevkii (Ahmet Türkecan)
  İncekaya Kalderası, Tatvan Van (Ahmet Türkecan)
  Kantaşı Nemrutbaşı lav akması, Tatvan Bitlis (Ahmet Türkecan)
  Polatlı kuzeyi volkanotortul istifi (Sami Derman)
  Kızıltepe Volkan Konisi, Kuyulutatlar Köyü (Ahmet Türkecan)
  Kutören Maarı, Karapınar Aksaray (Ahmet Türkecan)
  Meke Maarı, Karaman Konya (Fuat Şaroğlu, Ahmet Türkecan, Ali Koçyiğit)
  Nemrut Kervanı / Nemrut Develeri, Bitlis (Ahmet Türkecan)
  Nenezi Dağı Volkanikleri, Bekarlar Köyü Aksaray (Ahmet Türkecan)
  Nargölü Maarı, Nargölü Aksaray (Ahmet Türkecan)
  Nevşehir- Derinkuyu- Narköy Maarı (Jeremirko)
  Obruk Maarı, Aksaray (Ahmet Türkecan)
  Eldivan Ofiyolit Kompleksi, Çankırı (Gerçek Saraç, Levent Karadenizli)
  Seydiler Doğal Parkı, Afyon (Ali Koçyiğit)
  Kula Volkan Parkı, batı Anadolu (Ali Koçyiğit, Ahmet Türkecan)
  Bolkardağları Paleosen-Eosen Pillov Lavları, (Faruk Çalapkulu)
  Vitesliçeşme (Kırıkkale) yastık lavları (Nizamettin Kazancı, Sönmez Sayılı)
  Spildağ Pillov lavları, Manisa (Talip Güngör)
  Bantlı Monzonitler, Çiftehan Niğde (Faruk Çalapkulu)
  Güzelcehisar Üst Kretase volkanik sütun yapılı lavlar, Bartın (Okan Tüysüz)
  Menderes Masifi Tafonileri, Bafa Doğusu (Erol Alkanoğlu)
  Erciyes Dağı (Kayseri) stratovolkanı (Ömer Emre)
  Hasandağı (Aksaray) stratovolkanı (Ömer Emre, Halil Baş)
  Ağrı Dağı Stratovolkanı (Fuat Şaroğlu, Ömer Emre)
  Diyarbakır lav platosu (Fuat Şaroğlu, Nizamettin Kazancı)
  Kula (Manisa) aa lavları (Nizamettin Kazancı)
  Boyabat (Kastamonu) sütun bazaltları (.. ...., Ediz Kırman)
  Güvem bazalt sütunları (Sönmez Sayılı, Yaşar Suludere, Jemirko)
  Kula (Manisa) bazalt sütunları (Korhan Erturaç)
  Kula (Manisa) lav tüneli (Korhan Erturaç)
  Divlittepe (Kula, Manisa) curuf konisi (Korhan Erturaç)
  Nevşehir- Göre Oyludağ volkaniti (Jemirko)
  ANKARA-Çamlıdere Barajı Volkanotortulları (jemirko)
  Nevşehir-Ürgüp Damsa Barajı –Kızılkaya ignimbiritleri (Jemirko)
  Nevşehir-Acıgöl maarı (Jemirko)
  Afyon volkanitleri (Jemirko)
  Yozgat -Başıbüyük dere volkanitli Eosen flişi ve bazalt sokulumları (Jemirko)
  Yozgat-Büyük Tepe hyaloklastikleri ve peperitleri (Jemirko)
  Nevşehir- Ürgüp-Zelve ignimbiriti (Jemirko)
  Menderes masifi Yatağan Kor kompleksi (İbrahim Çemen, Veysel Işık)
  Orta Anadolu granitleri (Cemal Göncüoğlu, Yusuf Kağan Kadıoğlu)
  Likya napları (Gürol seyitoğlu)
  Antalya napları (Veysel Işık)
  Hadim napı (Ali Koçyiğit)
  Bitlis-Pötürge sütür zonu (Fuat Şaroğlu)
  İzmir-Ankara-Erzincan sütür zonu (Ali Koçyiğit)
  Bolu- Gördek Boğazı, Yedigöller Metamorfitleri (Jemirko)
  Çorum- Devecidağ ofiyolit karmaşığı ve Boğazköy Emirler Köyü kesiti (jemirko)
  Çorum- Boğazköy Şahinkaya Tepe ofiyolitli melanj kesiti (Jemirko)
  Çandarlı Petrollü riyolitleri, (Miyosen) -İzmir
  Kıta içi impaktojen volkanizmaya örnek Karaca dağ volkanitleri
  Banaz kaplıcaları Traverten sırtları ve açılma çatlakları - Uşak
  Sandıklı kaplıcaları güncel açılma çatlakları ve sıcak su çıkışları -Afyon
  Kızıldağ Neotetis ofyolit dizisi ve şitit daykları -Hatay
  Pull-apart havza volkanitleri Erzincan
  Ofyolitiz dizi Dokurcun vadisi Akyazı-Sakarya
  Eklojitler-Kütahya (Aral Okay )
  Neotetis Adayayı volkanitleri tip kesit (Hisar köy fm-Yemişliçay fm) Kurucaşile-Bartın
  Çambu koyu Adayayı bazaltı ve pilolavlar (Yemişliçay formasyonu)- Kurucaşile-Bartın
  Hasanlar köyü dev eksfoliasyonları (Yemişliçay fm), Amasra, Bartın
  Çayırlı demir yatağı (Kontakt metamorfizma) -Erzincan
  Narman Aplitik daykları (Üst Eosen) -Erzurum
  Karahayıt kaplıcası (rengarenk sular), Pamukkale-Denizli
  Tuzluca jeotermal sahası, Çanakkale

  MİNERALOJİK, EKONOMİK

  Eskişehir Lületaşı, Eskişehir (Sonmez Sayılı, Özcan Dora)
  Salda Gölü manyezitleri, Burdur (Eşref Atabey)
  Oltu Taşı, Erzurum (Eşref Atabey – Faruk Çalapkulu)
  Urganlı Kaplıcası Travertenleri, Turgutlu Manisa (Gültekin Tarcan)
  Kartaldağı Altın damarı, Çanakkale (Faruk Çalapkulu)
  Acıgöl Soda oluşumu, Denizli (Faruk Çalapkulu)
  Trakya Kuvars kumu, Binkılıç Trakya (Faruk Çalapkulu)
  Bursait minerali, Uludağ Bursa (Faruk Çalapkulu)
  Kemeririt, Kopdağı (Faruk Çalapkulu)
  Bolkardağlarında cevherleşme içeren mağaralar, (Faruk Çalapkulu)
  Bolkar altın yatağı ve curufu, (Faruk Çalapkulu)
  Kestelek Bor Madeni Kolemanit Kristalleri, (Özcan Dora)
  Diyasporit Kristalleri, Selimiye Muğla (Sonmez Sayili, Özcan Dora, Faruk Çalapkulu)
  Sölestin yatakları, Sivas (Özcan Dora)
  Lösit Zuhurları, Şuhut Afyon (Özcan Dora)
  Almandin Kristalleri, Yatağan Muğla (Özcan Dora)
  Dağ Kristali ve dumanlı kuvarlar, Mersinli Karacasu (Özcan Dora)
  Dravit Kristalleri, Çine Aydın (Özcan Dora)
  Beril (Akuamarin) kristalleri, Gördes (Özcan Dora)
  Rutil Kristalleri, Eşme Uşak (Özcan Dora)
  Simav opali, Kütahya (Özcan Dora)
  Dursunbey Göğü köy Ametisleri, Balıkesir (Özcan Dora)
  Demirci Disten Kristalleri, (Özcan Dora)
  Çubuk agatları, Çubuk ankara (Özcan Dora)
  Eskişehir Mavi Kalsedon yumruları (Özcan Dora)
  Kaklık travertenleri (Jemirko)
  Antalya travertenleri (Jemirko)
  Afyon-Tınaztepe-Unluk Mevkii:gölsel çökeller ve diyatomit oluşumu (Jemirko)
  Nevşehir –Avanos Tugla-kiremit hammaddesi ve ocakları (Jemirko)
  Şırnak Asfaltitleri – Şırnak
  Mardin Asfaltiti (Üst Kretase-Germav formasyonu), Mardin
  Petrol sızıntısı (Üst kretase- Germa formasyonu ) Midyat – Mardin
  Petrol sızıntısı (Miyosen ) Bulanık- Muş
  Muradiye Petrol sızıntısı ( Miyosen ) - Van
  Pasinler Petrollü jeotermal kaynağı (güncel) -Erzurum
  Emet Borat yatakları -Kütahya (Cahit Helvacı)
  Hırka diyatomit yatağı -Kütahya (Ali Uygun)
  Tarbzonit –Trabzon
  Konyait- Konya
  Çamdağ demir yataklar (Devoniyen) -Sakarya
  Mazıdağ Fosfat yatakları (Mezozoik) -Mardin
  Alaşehir petrol sızıntısı -Manisa
  Maden Bakır İşletmesi dekapaj atıkları ve güncel Malakit ve Azurit oluşumları -Elazığ

  YAPISAL

  Kuzey Anadolu Fay Zonu (Fuat Şaroğlu, Ömer Emre, Ismail Kuşçu)
  Creep, İsmetpaşa KAF (Fuat Şaroğlu – Ali Koçyiğit)
  Göcek Tektonik penceresi, Göcek Muğla (Faruk Çalapkulu)
  Hazro Antiklinali, Hazro Diyarbakır (Faruk Çalapkulu)
  Kazan Ekayı, Çiftehan Niğde (Faruk Çalapkulu)
  Gediz Grabeni, Büyük menderes (Faruk Çalapkulu)
  Eften Gölü yöresi 12 Kasım 1999 depreminde ötelenmiş bahçe duvarı ve su arkı, Düzce (Ali Koçyiğit)
  Sıcak Çermik Açılma Çatlakları ve Traverten oluşumları, Sivas (Ali Koçyiğit)
  Güleman Tektonik Penceresi, Maden elazığ, (Yılmaz Günay, Hüseyin Kozlu)
  Hazar Gölü çek-ayır havzası (Jemirko)
  Kurşunlu-Ilgaz çek-ayır (pull-apart) havzası (Jemirko)
  Doğu Anadolu Fay Zonu (Erdal Herece, Fuat Şaroğlu)
  Ecemiş Fayı (Ömer Emre)
  Kırkkavak Fayı (Mustafa Karabıyıkoğlu)
  Nallıhan Mezozoyik Kireçtaşlarında Kıvrımlar (Nizamettin Kazancı)
  Suşehri Çek-Ayır havzası (Nizamettin Kazancı)
  Erzincan Çek-Ayır havzası (Fuat Şaroğlu)
  Çerkeş (Çankırı) Çek-Ayır Havzası (Fuat Şaroğlu)
  Çivril-Baklan (Denizli) Grabeni (Sonay Boyraz, Alper Gürbüz)
  Burdur Grabeni (Ömer Emre)
  Acıgöl Grabeni (Nizamettin Kazancı)
  Dinar Grabeni (Alper Gürbüz)
  Alaşehir Grabeni (Gürol Seyitoğlu)
  Düzce Havzası (Mustafa Keçer, Ömer Emre)
  Adapazarı Çek-Ayır Havzası (Ahmet Doğan, Ömer Emre)
  Hazro Antiklinali (Yılmaz Günay)
  Likya Napları (Yavuz Hakyemez)
  Antalya Napları (Volkan Özaksoy)
  Aksu Fazı (Mustafa Karabıyıkoğlu)
  Bartın –Amasra Aharlar köyü açısal uyumsuzluk (Jemirko)
  Konya –Beyşehir Anamas –Akseki otoktonu (Jemirko)
  İsparta- Şarkikaraağaç, Beyşehir-Hoyran- Hadim napları (Jemirko)
  Doğal afet nedeniyle yer değiştiren kent: Palu-Elazığ (F.Şaroğlu)
  Söke fayı (doğrultu atımlı), Söke-Aydın (F.Şaroğlu)
  Bingöl köprüsü ve krip, Doğu Anadolu Fayı (F. Şaroğlu)
  Bafa Gölü Mezoskopik kıvrımları, Menderes masifi metamorfikleri, Aydın
  Erzincan pull-apart havzası – Erzincan
  Niksar pull-apart havzası Niksar-Tokat
  Beycuma Alpin tipi kıvrımları, Devrek- - Zonguldak
  Güneydoğu Anadolu otoktonunda Alpin tipi kıvrımlar, Batman
  Çaldıran fayı,Hıdır Menteş gölü ve çek-ayır havzası, Çaldıran-Van (F. Şaroğlu)
  Alaşehir Sıyrılma fayı (detachment fault) -Manisa

  JEOMORFOLOJİK YAPILAR, AŞINMA VE DEPOLANMA SÜREÇLERİ, YERŞEKİLLERİ VE ARAZİ MANZARALARI

  Pamukkale travertenleri (Unesco listesinde)
  Kapadokya yerşekilleri (Unesco listesinde)
  Nevşehir –Ürgüp Peri bacaları (Jemirko)
  Kaklık travertenleri (Jemirko)
  Antalya travertenleri (Jemirko)
  Van Gölü (Fuat Şaroğlu, Nizamettin Kazancı, Ömer Emre, Sönmez Sayılı)
  Acıgöl Soda Gölü, Denizli (Faruk Çalapkulu)
  Salda Gölü, Burdur (Eşref Atabey)
  Beyşehir Gölü, Konya (Lütfü Nazik)
  Tuzgölü, iç Anadolu (Siyami Özer, Fuat Şaroğlu,Nizamettin Kazancı, Sami Derman)
  Kızkumu Orhaniye, Muğla (Eşref Atabey)
  Akyatan Gölü, Adana (Eşref Atabey)
  Köycegiz Gölü, Dalyan Kanalı ve İztuzu, Muğla (Eşref Atabey)
  Ceyhan nehri eski ve yeni ağızları çevresi, Seyhan (N. Sabri Mülazımoğlu)
  Bafa Gölü, Aydın Muğla (Faruk Çalapkulu)
  Kızılırmak Mutluluk Vadisi Erzurum Narman (Fuat Şaroğlu)
  Konya Yöresi Obrukları, Konya Karapınar (Nuri Güldalı, Fuat Şaroğlu)
  Karapınar Çöl Kumulları, Konya Karapınar (Fuat Şaroğlu)
  Buz Mağrası, Ağrı (Ahmet Türkecan)
  Cingeyli Kızılı veya Ambar Kızılı, (Mustafa Dönmez)
  Nuh’un Gemisi Telçeker Heyelanı, Ağrı Doğubayazıt (Ahmet Türkecan)
  Ayvaini Mağrası, Nilüfer Bursa (Lütfi Nazik)
  Ulupınar Mağrası, Kepsüt Balıkesir (Lütfi Nazik)
  Toroslar (Karadeniz) Buzul sirkleri, Bolkardağı (Faruk Çalapkulu)
  Doğu Karadeniz, Tamamı (Faruk Çalapkulu)
  Horoz vadisi, Pozantı (Sami Derman)
  Cennet-Cehennem çöküntü dolinleri
  Narlıkuyu (Dilek) mağrası, İçel (Lütfi Nazik)
  Köprüçay Kanyonu, Isparta Antalya (Lütfi Nazik)
  Altınbeşik Mağrası, İbradı Antalya (Lütfi Nazik)
  Yerköprü, Hadim Konya (Lütfi Nazik)
  Ballıca Mağrası, Pazar Tokat (Lütfi Nazik)
  Gilindire Mağarası, Aydıncık İçel (Lütfi Nazik)
  Söğütlü Mağarası, Söğütlü Adapazarı (Lütfi Nazik)
  Taşkale (Kızıllar) Kanyonu, iç Anadolu (Ali Koçyiğit)
  Kaklık Mağrası, Denizli (Zülfü Demirkıran)
  Karapınar bölgesi jeoparkı (Jemirko)
  Kastamonu-Senpazar Valay Çayı Ulus Formasyonu filişi (Jemirko)
  Nevşehir –Avanos Kızılırmak taraçaları (Jeemirko)
  Nevşehir –Ürgüp Sarıhıdır köyü travaertenleri (Jemirko)
  Konya- İsparta-Beyşehir gölü (Jemirko)
  Bartın-Ulus Alıçlı Köyü Megabreşleri (Jemirko)
  Sapanca Gölü (Alper Gürbüz)
  Sakarya nehri (Ahmet Doğan)
  Seyhan-Ceyhan deltası (Necip S. Mülazımoğlu)
  Kızılırmak Deltası (Mustafa Karabıyıkoğlu)
  Yeşilırmak Deltası (Mustafa karabıyıkoğlu)
  Kocasu Deltası (Nizamettin Kazancı, Tevfik Erkal)
  Göksu Deltası (Tevfik Erkal)
  Büyük Menderes Deltası (Mustafa Ergin)
  Gediz Deltası (Mustafa Ergin)
  Sakarya deltası (Ömer Emre, Mustafa keçer, Ahmet Doğan)
  Elmalı polyesi (Necip Mülazıoğlu)
  Manyas Gölü (Nizamettin Kazancı, Ömer Emre, Özden İleri)
  Ulubat Gölü (Nizamettin Kazancı, Ömer Emre, Özden İleri)
  Akşehir Gölü (Nizamettin Kazancı, Özden İleri)
  Altınboynuz (İstanbul) (Nizamettin Kazancı)
  Istanbul Boğazı (Nizamettin Kazancı)
  Çanakkale Boğazı (Nizamettin Kazancı)
  Kocaeli Penepleni (Ömer Emre)
  Aladağlar Buzul Tortulları (Mustafa Karabıyıkoğlu)
  Manavgat Nehri ve Şelalesi (Ediz Kırman)
  Saklıkent Kanyonu (M.Cihat Alçiçek)
  Köprülü Kanyon (Sevim Tuzcu)
  Çatak kanyonu, Kastamonu-Azdavay (Jemirko)
  Gideros koyu, Kastamonu-Cide (jemirko)
  Valla Kanyonu, Kastamon-Pınarbaşı, (Jemirko)
  Eğirdir Güncel Kolüvyonları (Nizamettin Kazancı)
  Tuzlukçu ovası (eski göl düzlüğü), Konya, (Nizamettin Kazancı)
  Konya ovası (Konya gölü) (Nizamettin Kazancı)
  Bolu Yedigöller mili parkı: Heyelan gölleri (Yaşar Suludere)
  Bingöl Dağı Morenleri, Karlıova-Bingöl
  Bingöl Dağı Morenleri, Hınıs -Bingöl
  Aladağlar Buzul sirkleri, Çamardı-Niğde
  Bolu dağı Aktif heyelanları, Kaynaşlı-Düzce
  Aladağlar Düşey karst (mağara) sistemi, Çamardı-Niğde
  Horasan volkanit peri bacaları, Miyosen, Erzurum
  Balıklıgöl (volkanik kontrolü göl), Taşlıçay-Ağrı
  Suğla Gölü (göl-ova polyesi) Seydişehir-Konya (Nuri Güldalı)
  Seydişehir Karst sahası (Toros karbonat platformu) -Konya
  Hafik Evoporit Karstı, (Miyosen) -Sivas
  Kaçkar Dağları buzul gölleri, Trabzon
  Cilo Dağları buzul gölleri, Hakkari
  Akçakale mağarası, Gümüşhane (Lütfi Nazik)
  Aksu mağarası, Düzce (Lütfi Nazik)
  Ayıini mağarası, Isparta (Lütfi Nazik)
  Balatini mağarası, Konya (Lütfi Nazik)
  Cumayanı mağarası, Zonguldak (Lütfi Nazik)
  Körükini mağarası, Konya (Lütfi Nazik)
  Sığırini mağarası, Konya (Lütfi Nazik)
  Sırtlanini mağarası, Aydın (Lütfi Nazik)
  Sofular mağarası, Zonguldak (Lütfi Nazik)
  Yazkonağı-I mağarası, Ordu (Lütfi Nazik)
  Yelinüstü mağarası, Eskişehir (Lütfi Nazik)
  Yenisu mağarası, Kırklareli (Lütfi Nazik)
  Yerküpe mağarası, Muğla (Lütfi Nazik)
  Yılanlı (Yelini) mağarası, Eskişehir (Lütfi Nazik)
  Zeytintaşı mağarası, Antalya (Lütfi Nazik)
  Zindan mağarası, Isparta (Lütfi Nazik)
  Beyşehir Gölü, Beyşehir (Konya) – Şarkîkaraağaç (Isparta) (Lütfi Nazik)
  Asarini mağara, Taşkale-Karaman (Lütfi Nazik)
  Başpınar Mağarası II, İmrenler-Höyü- Konya (Lütfi Nazik)
  Dedetarlası Düdeni , Derebucak-Çamlık- Konya (Lütfi Nazik)
  Erikçalı Mağarası ,Yunak-Meşelik-Konya (Lütfi Nazik)
  Geyikbayırı mağarası, Geyikbayırı-Antalya (Lütfi Nazik)
  Konakaltı mağarası, Antalya (Lütfi Nazik)
  Sorgun mağarası, Aksu-Isparta (Lütfi Nazik)
  Subatık mağarası, İnönü Yaylası-Ulus-Bartın (Lütfi Nazik)
  Sütini mağarası, Demirmenboğazı-Selçuk-İzmir (Lütfi Nazik)
  Tozman Yaylası Düdeni, Tozman-Mihalgazi-Eskişehir (Lütfi Nazik)
  Tuluntaş mağarası, Gölbaşı-Ankara (Lütfi Nazik)
  Yeldeliği Mağarası ,Kadınhanı-Başkuyu-Konya (Lütfi Nazik)
  Yeni obruk (2009) Karapınar-Konya (Mehmet Araç)
  Anamur-Taşeli Platosu (Anamur-Ermenek arası) (Mehmet Ekmekçi)
  Beşkonak-Selge Taş Ormanı Köprüçay Havzası-Antalya (Mehmet Ekmekçi)
  Akköy Açık Mağarası, Bilecik (Mehmet Ekmekçi)
  Göksu-Yerköprü Şelalesi Karaman (Mehmet Ekmekçi)
  Köprüçay-Olukköprü karst kaynakları, Antalya (Mehmet Ekmekçi)

  GÖKTAŞINA İLİŞKİN OLAYLAR

  Mucur çarpma krateri parçaqları (N.Kazancı, M.Kibar, Haydar Koç, Y.K.Kadıoğlu)

  KITA VE OKYANUS ÖLÇEĞİNDE JEOLOJİK OLAYLAR, LEVHA İLİŞKİLERİ

  Bitlis Masifi Bindirmesi, Siirt (Faruk Çalapkulu)
  Kocaeli Yarımadası (Sami Derman)
  Dokurcun vadisi Neotetis sütür zonu, Akyazı-Sakarya (F. Şaroğlu)

  DENİZALTI

  Kekova batık kenti, Antalya (N.Kazancı)
  Denizaltı Şeytan mağarası, Antalya (N.Kazancı)

  TARİHİ VE KÜLTÜREL

  Kleopatra adası Oolitleri, Muğla Marmaris (Metin Meşhur)
  Antik Mermer ocakları Belevi, Kuşini, Selçuk, Marmara Adası, (Faruk Çalapkulu) Olimpos’un Sönmeyen Alevi, Antalya Çıralı (Vedat Yüksel, Saadettin Korkmaz)
  Antik Maden Ocakları, Çamardı Niğde (Faruk Çalapkulu)
  Balya Termik santrali, Balya Balıkesir (Faruk Çalapkulu)
  Granit Sütunları, Kestenbol Çanakkale (Yılmaz Savaşçın)
  Çankırı Tuz İşletme Mağarası (Levent Karadenizli, Gerçek Saraç)
  Güldere (Karaman) Vadisi Kaya Mezarları (Sami Derman)
  Ermenek Kaya Mezarları (Sami Derman)
  Melanj ve Ankara Melanjı (Nizamettin Kazancı)
  Çorum- Alacahöyük Kalınkaya köyü antik taş ocağı (Jemirko)
  Çermik Çakmaktaşı yatakları (Karadut formasyonu) –Diyarbakır (F. Şaroğlu)
  Ergani Çakmaktaşı yatakları (Gercüş formasyonu) -Diyarbakır
  Göllüdağ obsidyen yatakları, Niğde
  Kömürcü köyü obsidyen atölyesi, Göllüdağ, Niğde
  Bingöl obsidyen yatağı Bingöl
  Çavışlar köyü obsidyen atölyesi -Bingöl
  Sarıkamış obsidyen yatakları,Kars
  Adilcevaz obsidyen yatağı , Süphan Dağı -Bitlis
  Demir köy antik maden ocakları, Kırklareli
  Antik maden ocakları, Trabzan
  Çayönü Höyüğü Antik mozayik taşı, Ergani -Diyarbakır
  Harran şehri, Urfa
  Palu Tarihi köprüsü, Doğu Anadolu Fayı, -Elazığ (F. Şaroğlu)